"Man har ikke sett skikkelig natur før man har vært i Nord-Norge, og vakrest av alt er Lofoten" -
Bjørnstjerne Bjørnson

share